top of page

Why Yoga Kinisis —- Κίνηση
Yoga Kinisis —- έτσι ονόμασα το ταξίδι μου στη Γιόγκα, αν και ενδεχομένως αυτό ακούγεται σαν να έρχεται σε αντίθεση με την ουσία της Γιόγκα. Όταν σκεφτόμαστε την πρακτική αυτή, συνήθως έρχεται στο μυαλό η ηρεμία και η ειρήνη, γι’αυτό άλλωστε έχουν ξεπηδήσει μοντέρνες ονομασίες (Γιν γιόγκα, Χαλαρωτική γιόγκα κτλ). Σκοπός της πρακτικής είναι να χαλαρώσει τις διακυμάνσεις του νου, ζώντας με επίγνωση, καλώντας την ηρεμία και την ειρήνη (με αυτό που είναι, με αυτό που γίνεται ΤΩΡΑ)…αλλά ο σκοπός δεν είναι το ζητούμενο εδώ. Το ζητούμενο αφορά το ταξίδι μας προς αυτόν το σκοπό και το ταξίδι σε όλες τις εκφράσεις μας στη ζωή περιλαμβάνουν κίνηση.


Σώμα ——> Μέσω της γιόγκα υπάρχει κίνηση στο σώμα – υπάρχει η φαινομενική κίνηση των άκρων καθώς αλλάζουμε τις στάσεις, καθώς τεντονώμαστε και λυγίζουμε, αλλά επίσης μπορούμε πραγματικά να νιώσουμε μέσα στο σώμα μας τα όργανα και τον ιστό καθώς τεντώνονται, συστέλλονται και συστρέφονται.


Αναπνοή ——> Μέσω της γιόγκα υπάρχει επίσης κίνηση της αναπνοής που περιλαμβάνει διαστολή καθώς εισπνέουμε και συστολή καθώς εκπνέουμε.


Ένας απ’τους ορισμούς της λέξης Γιόγκα είναι ένωση ή ζυγός-σύνδεσμος…Ενώνουμε τη στάση με την ανάσα και προχωράμε στην επόμενη στάση…Μαθαίνουμε τον απόλυτο συντονισμό αναπνοής και κίνησης. Σε κάθε αντίσταση σταματάμε και αναπνέουμε…Και έτσι προχωράμε με χάρη στα δύσκολα και στα εύκολα, πάνω στο στρωματάκι ή έξω απ’το στρωματάκι. Έτσι εξελισσόμαστε.

Νους ——> Η κίνηση του σώματος και της αναπνοής δημιουργεί μια μετατόπιση στην κατάσταση του νου…μεταβαίνουμε από την απόσπαση της προσοχής στην απόλυτη προσοχή (εσωτερικά και εξωτερικά)—> αυτό δημιουργεί επίγνωση του τι χρειάζεται το σώμα και ο νους. Από την άγνοια, περνάμε και στην επίγνωση του σκοπού που μας έφερε εδώ σε αυτή τη ζωή, προχωρούμε λοιπόν με αξιοπρέπεια και σεβασμό σε αυτό που έρχεται στον δρόμο μας και το αξιοποιούμε στο έπακρο. Προχωράμε σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής και υγιεινές συνήθειες. Φαίνεται ότι η ζωή μας προχωρά με περισσότερη ισορροπία, περισσότερη διαύγεια και αρμονία ακόμα και στις δυσκολίες. Η γιόγκα γίνεται το ανεκτίμητο εργαλείο μας που δημιουργεί μια ένωση μεταξύ εμάς και του σκοπού μας (=Ακινησία, Ηρεμία).

Όταν έρθει η Ηρεμία γίνεται και η σύνδεση.

Σύνδεση με τι?

Αυτό δεν θα σας το επιβάλλει ποτέ κανείς. Θα έρθει από μόνο του γιατί είναι το προσωπικό κάλεσμα του καθένα.

Το μόνο που χρειάζεται είναι πίστη (σε αυτό το κάλεσμα) γιατί η ζωή θα μας βάλει πολλές τρικλοποδιές.


Εύχομαι να ειδωθούμε και να γνωριστούμε μέσα από το μονοπάτι. Namaste ❤One of numerous definitions for Yoga is given by A.G. Mohan as below:


“The process of changing the wandering mind into a centred one, a wanting mind into a contented one, a self-indulging mind into a self-fulfilling one”

Yoga Kinisis (=movement in Greek) is how I labeled my Yoga journey although it sounds as if movement contradicts the essence of Yoga. When we think of Yoga we think about stillness and peace, hence many styles sprouted on the way that indicate stillness (Yin, restorative etc). The goal of Yoga which is to stop the fluctuations of the mind and to bring about stillness has never been questioned, yet our journey towards that goal as well as all our expressions in life involve movement.


Body —-> Through Yoga there is movement in the body – there is the apparent movement of the limbs as we move in and out of the postures, as we extend and flex, but also we can actually feel inside our body the organs and the tissue as they stretch, contract and twist.

Breath —-> Through Yoga there is also movement of the breath which involves expansion as we inhale and contraction as we exhale.


One definition of the word Yoga is union or to yoke-to link…We take a breath and we move to the next posture…When we feel resistance we pause and breathe…And that’s how we proceed and evolve. We learn how to move intelligently, linking movement and breath moment by moment, movement by movement, breath by breath.


Mind —-> The movement of the body and breath creates a shift in the state of mind…we are moving from distraction to external and internal attention —> this creates awareness of what the body and mind needs. We are moving from ignorance to awareness of the purpose that brought us here in this life. We are moving with this purpose with respect and greatfulness to whatever comes on the way making the most out of it. We are moving into more healthy lifestyle and healthy habits. It seems that life moves on with more balance, more clarity and harmony even when in turnmoil and difficulty. Yoga becomes an invaluable tool that creates a union between us and our goal—-—>Stillness. When in Stillness and Peace, connection happens.

P.s. Teachers show how to play with your tools (of Yoga)...He/She will never impose to you what you will connect with. This is your personal journey, your call..


I hope to meet you in this fascinating Yoga Kinisis journey….Namaste ❤Comments


bottom of page